پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> دانشگاهی -> تحقیق آماده


دانلود فایل نسبتهای مالی و حسابداری

دانلود فایل نسبتهای مالی و حسابداری
در این تحقیق حسابداری و نسبتهای مالی بطور کامل توضیح داده شده است و مفهوم ارزش پولی در اقتصاد جوامع بیان شده...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 24

دانلود فایل نقش تلفن و تلگراف در ایجاد ارتباط

دانلود فایل نقش تلفن و تلگراف در ایجاد ارتباط
در این تحقیق ابتدا تاریخچه مخابرات در ایران بطور کامل توضیح داده شده است و در ادامه نقش تلفن و تلگراف در ایجاد ارتباط بیان شده...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 22

دانلود فایل بررسی میزان طلاق در بین دانشجویان

دانلود فایل بررسی میزان طلاق در بین دانشجویان
در این تحقیق مساله طلاق در بین دانشجویان دانشگاهها علل و پیامدهای آن بطور کامل بررسی شده است و رابطه طلاق و خودکشی با دیدی روان شناختی  مورد بررسی قرار گرفته...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 38

دانلود فایل انواع جوشکاری

دانلود فایل انواع جوشکاری
در این تحقیق انواع فرآیندهای جوشکاری مورد استفاده در صنایع مختلف بررسی شده است و ایمنی و رعایت اصول آن برای جوشکاران بطور کامل توضیح داده شده...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 17

دانلود فایل قیر و کاربردهای آن

دانلود فایل قیر و کاربردهای آن
در این تحقیق قیر بعنوان یکی از فراورده های نفتی و کاربردهای آن بررسی شده...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 24

دانلود فایل مردم شناسی (زنان دوره قاجار)

دانلود فایل مردم شناسی (زنان دوره قاجار)
در این تحقیق آداب و رسوم دوره قاجارو بخصوص آداب و رسوم زنان قاجار بطور کامل بررسی شده...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 29

دانلود فایل تاثیر تبلیغات در افزایش فروش

دانلود فایل تاثیر تبلیغات در افزایش فروش
در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهوم علمی و عملی تبلیغات پرداخت شده و نقش آن در افزایش فروش بیان شده است در این تحقیق سعی شده با ارایه راهکارهای عملی انواع مختلف تبلیغات از جمله استفاده از تیزر و اینترنت در این مورد توضیح داده...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 18

دانلود فایل بررسی عوامل موثر در فرار مغزها

دانلود فایل بررسی عوامل موثر در فرار مغزها
در این تحقیق مفهوم علمی فرار مغزها و عوامل موثر در آن بطور کامل توضیح داده شده است و راهکارهایی برای جلوگیری از آن ارایه شده...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 27

دانلود فایل متالوژی پودری

دانلود فایل متالوژی پودری
در این تحقیق متالوژی پودری و کاربردهای آن بطور کامل توضیح داده شده...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 12

دانلود فایل قانون کار

دانلود فایل قانون کار
در این تحقیق ارزشمند بند ها و تبصره های مختلف قانون کار در ایران به روشنی توضییح داده شده است و  موضوع اصلاحیه قانون کار که اخیرا در محافل مختلف بر سر آن بحث و گفتگو می شود به روشنی توضیح داده شده است مطالب این تحقیق کمک ارزشمندی در جهت آگاه سازی کارگران زحمت کش به حقوق به...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 34